• MOLA One Arm Sofa 105
 • MOLA One Arm Sofa 105
 • MOLA One Arm Sofa 105
 • MOLA One Arm Sofa 105
 • MOLA One Arm Sofa 105
 • MOLA One Arm Sofa 105
 • MOLA One Arm Sofa 105
 • MOLA One Arm Sofa 105
 • MOLA One Arm Sofa 105
 • MOLA One Arm Sofa 105
 • MOLA One Arm Sofa 105
 • MOLA One Arm Sofa 105
 • MOLA One Arm Sofa 105
 • MOLA One Arm Sofa 105
 • MOLA One Arm Sofa 105
 • MOLA One Arm Sofa 105
 • MOLA One Arm Sofa 105
 • MOLA One Arm Sofa 105
(Sofa)

Mola one arm sofa 105

HK$26,910.00 HK$29,900.00

Conde House series
MOLA One Arm Sofa 105
W106.5cm x D106.5cm x H67.5cm, SH44cm
Material: Birch Wood
Designer: Toshiyuki Yoshino
MADE IN JAPAN

MOLA One Arm Sofa 105