• MOLA Sofa Board 78 (T)
  • MOLA Sofa Board 78 (T)
  • MOLA Sofa Board 78 (T)
  • MOLA Sofa Board 78 (T)
  • MOLA Sofa Board 78 (T)
  • MOLA Sofa Board 78 (T)
  • MOLA Sofa Board 78 (T)
  • MOLA Sofa Board 78 (T)
  • MOLA Sofa Board 78 (T)
  • MOLA Sofa Board 78 (T)
  • MOLA Sofa Board 78 (T)
(Shelf)

Mola sofa board 78 (t)

HK$11,500.00

Conde House series
MOLA Sofa Board 78 (T)
W78cm x D45cm x H51.5cm
Designer: Toshiyuki Yoshino
MADE IN JAPAN

MOLA Sofa Board 78 (T)