• YS1 3P Sofa
 • YS1 3P Sofa
 • YS1 3P Sofa
 • YS1 3P Sofa
 • YS1 3P Sofa
 • YS1 3P Sofa
 • YS1 3P Sofa
 • YS1 3P Sofa
 • YS1 3P Sofa
 • YS1 3P Sofa
 • YS1 3P Sofa
 • YS1 3P Sofa
 • YS1 3P Sofa
(Sofa)

Ys1 3p sofa

HK$38,700.00 HK$43,000.00

Takumi Kohgei series
YS1 3P Sofa
W190cm x D86cm x H76cm, SH40cm
Designer: Kobayashi Mikiya
MADE IN JAPAN

YS1 3P Sofa